BİZ KİMİZ 

Köprü İnsani Yardım Derneği Türkiyeden başlayarak dünyadaki bütün muhtaçlara yardım ulaştırma gayesiyle 2022 yılında hizmete başlamıştır. Yeryüzünde sıkıntıya düşmüş, Afet ve savaş gibi sebeplerden dolayı felakete uğramış, yaralanmış, sakat kalmış ve mülteci durumuna düşmüş bütün insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırmak için çeşitli projeler yaparak çalışmalar yürütmektedir.