BİZ KİMİZ

Köprü İnsani Yardım Derneği Türkiyeden başlayarak dünyadaki bütün muhtaçlara yardım ulaştırma gayesiyle 2022 yılında hizmete başlamıştır. Yeryüzünde sıkıntıya düşmüş, Afet ve savaş gibi sebeplerden dolayı felakete uğramış, yaralanmış, sakat kalmış ve mülteci durumuna düşmüş bütün insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırmak için çeşitli projeler yaparak çalışmalar yürütmektedir.
Yerel ve küresel düzeyde insani yardım ve kalkınma çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu amacı güden diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapıp örnek olmak.
 
 
Programlar ve projeler aracılığıyla yardıma muhtaç ve mülteci durumuna düşmüş kişilerin yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, Vicdan, adalet ve ahlak sahibi nesillerin yetişmesine öncülük etmek.
 

 

 

  • Yoksulluk, açlık ve dilencilikle mücadele etmek.
  • Hasta ve muhtaçlara sağlık ve tıbbi hizmet sağlamak.
  • Toplumun ötekileştirilmiş kesimlerine sahip çıkmak (yetimler, yaşlılar, engelliler...).
  • Kadınların ve çocukların haklarını sağlamak.
  • Toplum bilincini ve gönüllülüğü yaymak.
  • Eğitim ve motivasyon alanlarında çalışmalar yapmak.
  • Uluslararası kültür bağlalarını geliştirmek.
 

İnsanlık 

 

Ahlak

 

Şeffaf olmak

 

Gönüllü 
olmak

 
Profesyonellik