PROGRAMLAR VE PROJELER 

Kalkınma projeleri, yerel halkın ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarını iyileştirmeyi, farkındalığı yaymayı, davranışları değiştirmeyi ve projelerin uygulanmasıyla sorunlarına yönelik ihtiyaç ve öncelikleri karşılamayı amaçlamaktadır.
  • Mesleki eğitim projeleri
  •  Ziraat projeleri
  • Aile destek projeleri
  • Yetim kefalet projeleri
Yılın belli dönemlerinde yapılan projelerdir.
Sene içerisinde dünya üzerinde meydana gelen doğal afetler, savaşlar ve çatışmalardan etkilenenlere temel ihtiyaçlarını sağlamak üzere yapılan projelerdir.
Başta afrika olmak üzere savaş yada tabii afet sebebiyle yıkıma uğramış bölgelerde yapılan projelerdir.